L’Avvento nel nostro asilo di Iași

Durante il periodo d’Avvento, i bambini del nostro asilo di Iași, all’inizio della giornata, pregano tutti insieme davanti alla corona d’Avvento.

In timpul Adventului, la inceputul zilei, copiii grădinitei noastre din Iași se roagă împreună in față coroanei din Advent.